Мобилно училище Столипиново

Екипът на „Открити пространства“ е партньор на Детска архитектурна работилница в проекта „Мобилно училище Столипиново“, финансиран от ОФ “Пловдив 2019“.

Дейностите по проекта ще стартират през април 2018 г. и са фокусирани върху образователни инициативи чрез изкуство, наука и игра с деца между 6 и 16 г. в кв. “Столипиново”. Целта на заниманията е да дадат на децата опит и способности за общуване извън непосредствената им общност, увереност в себе си и културен и социален капитал, които да им помогнат в бъдеще да преодолеят бариерите на изключване.

За да достигнем до всички деца, включително и до тези отпаднали от училище е нужно училището да е адаптирано за техните нужди и  условията, в които живеят. Наблюденията ни върху процесите в махалата сочат, че много деца не биха имали достъп до предложените образователни формати, ако те не с разположени директно в зоната, в която живеят те (като често става въпрос за изключително малки площи). Ето защо, за да дадем шанс за участие на децата, които най-много имат нужда от достъп до образование (отпадналите от училище и живеещите в периферните части на квартала деца) планираме създаването на мобилен образователен модул- арт бус, който ще „разнася“ креативните образователни работилници из махалата. Дизайнът и преобразуването на автобуса в мобилно училище ще се случат в махалата, съвместно със сдружение “Трансформатори” и местни занаятчии.

За да подобрим връзката между училището и махалата, за да върнем децата в час и за да предложим алтернатива на статичните теоретични занимания в клас, ще включим училищата като важна спирка от маршрута на мобилния ни формат. В зимния период, бусът ще спира в двора на училището, а заниманията ще се провеждат в обособено за проекта място в училище „Димчо Дебелянов“, което ще бъде превърнато в креативно пространство след творческо освежаване от сдружение “Трансформатори”, в което, разбира се, ще бъдат включени децата.

Ще въвлечем местните жители на квартала в работата си, за да интегрираме приоритетите и нуждите на общността, както и да предаваме нашия опит и знания на бъдещи обучители от общността.