Изследователска и менторска дейност

В началото на 2016г. представители на организацията са поканени от Общинска Фондация „Пловдив 2019“ да проведат двугодишен изследователски проект по антропология на общността.

В края на изследването екипът ни предостави на ОФ „Пловдив 2019“ подбран свитък от материали, който да бъде ползван от нейните партньори за първоначално запознаване с квартала преди навлизане за артистична работа там.
Виж публикацията →

В периода на изследването, екипът изпълнява и ролята на консултант и ментор на партньори на ОФ “Пловдив 2019“ в местната общност.

През септември 2016 г. екипът на „Открити пространства“ представи опита си в квартал Столипиново и фасилитира международната среща „BuildingUp with the communities Plovdiv“ (Създаваме заедно с общностите), инициирана от Фондация „Пловдив 2019“. Целта на срещата беше подготовка на артисти и архитекти от 7 европейски държави да работят с общности в кв. Столипиново със средствата на културното изразяване. Екипът ни представи своите артистични инициативи в квартала, проведени през последните две години и подготви участниците за теренна работа с жителите на Столипиново.

През 2017 г. екипът ни бе поканен да изготви доклад за общностно картографиране на кв. Столипиново като част от проекта на Община Пловдив – „Всички заедно за по-добро образование и здраве“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество.
Докладът може да бъде прочетен тук →

Членове на екипа бяха ангажирани като ментори на група от анкетьори, извършващи необходимите теренните проучвания за картографиране на кватала.

Като част от проекта екипът ни извърши обучение на учители, работещи в училища в кв. Столипиново на тема: „Събуждане на креативния потенциал на младите хора“.