Столове/ Кубове в махалата

СТОЛОВЕ В МАХЛАТА

Първата инициатива, която ни събра в квартал Столипиново бе проектът „Столове в Столипиново“, иницииран от холандската художничка и активистка Жане ван Хеесвик през септември 2015 г., реализиран в рамките на „One Architecture week“.

Методът, разработен от холандската артистка, предлага иновативен сайт-специфик подход, адаптиран за публичните пространства, които хората от Столипиново обитават.

Като основен похват за иницииране на диалог Жане ван Хеесвик избира 10 бели пластмасови стола, които връчени на артисти, изследователи и доброволци се превръщат в преносима платформа за дебат между гостите и жителите на квартала.

От една страна пластмасовите столове са изключително практично решение за спонтанно включване в диалог с местните жители, които в ежедневието си ползват пластмасови столове или друга лесно преносима мебел (табуретки), за да седят навън поради липса на градска мебел в квартала. Ползването на столовете е изключително практично и от гледна точка на създаване на равнопоставени условия на общуване, в които екипът може да се позиционира на същото ниво, на което са застанали и неговите домакини и да поддържа пряк контакт очи в очи с тях. От друга столовете биват ползвани като  пространство за документиране и по време на дискусиите върху самите столовете се записват изречения или ключови фрази, споделени от жителите на квартала.

Целта на метода е ангажирането на местните жители в отворен дебат, в който те са поканени да споделят мнението си по темите, които ги вълнуват, а артистите/изследователи, водещи дискусията с тях, имат възможност да задълбочат своето познание за живота на хората в квартала.

КУБОВЕ В МАХАЛАТА

След едноседмичните дейности през септември 2015г., инициирани от холандската артистка Жане ван Хеесвик, екип от 6 човека продължи едноседмични визити със „Столове в махалата“ в рамките на няколко месеца.

През 2016 г. екипът реши да подложи метода на известна метаморфоза и да замени столовете с алтернативен подход, който е много по-гъвкав, адаптивен, мобилен и забавен в същото време. Столовете бяха заменени от леки дървени кубчета, изработени от местен дърводелец, съвместно с двама от членовете на екипа. Набиващи се в очите, боядисани в жълто кубчета, с които екипът замени столовете, успешно започнаха да привличат любопитството на хората.

Жълтите кубове се оказаха изключително добър метод за работа с деца от квартала, който ни позволи да осъществим контакт с тях отвъд езиковата бариера. Нещо повече кубовете предоставиха поле за изява и креативност на младите хора. С помощта на маркери, децата за първи път изразяваха пред нас своя вътрешен свят и мечти върху дървените кубове.

След като установи, че кубовете са успешна платформа за диалог между членовете на общността- от най-бедните до най-богатите му части- екипът реши, че може да се направи следваща крачка и да се разшири обхвата, като кубовете излязат извън махалата. Инициира се изложба на кубовете в клубно пространство в центъра на града, на която присъства дърводелецът, който изработи кубовете в своята работилница в Столипиново и заинтересовани граждани. Освен, че имаха възможността да се запознаят с историите, разказани по стените на кубовете, и да чуят разказа на дърводелеца, в края на събитието, посетителите на изложбата бяха поканени да отправят своето послание към жителите на квартала на празен жълт куб. Тези послания бяха в последствие отново върнати в общността от дърводелеца, който отнесе кубчето в своята работилница, за да го показва на своите близки, познати и клиенти от махалата.

Проектът бе реализиран с подкрепата на Холандското посолство в България.