Какво предлагаме?

“Открити пространства” разполага с екип от обучители, с богат опит в обученията на деца и възрастни от цялата страна.

От 2015 г. членове на екипа ни са провели обучения на над 60 учители и директори от над 20 училища и детски градини от цялата страна, над 40 младежи в риск, над 50 младежи доброволци и над 100 родители на деца от малцинствени общности.  

Представяме ви някои от темите, по които работим, като организираме и провеждаме обучения включително и на зададени от вас теми:

ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И СОЦИАЛНИ  ИНСТИТУЦИИ

 • Ефективна екипна комуникация
 • Ефективно взаимодействие и комуникация с родители
 • Управление на конфликти
 • Превенция и справяне с агресивното поведение
 • Толерантност и анти-дискриминация
 • Методи за активиране на социалния и културен капацитет на социално изолирани деца и младежи, и деца и младежи в риск
 • Фасилитиране и водене на срещи
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда

ЗА РАБОТНИ ЕКИПИ

(компании, институции, групи)

 • Тийм-билдинг
 • Фасилитиране на стратегически и екипни срещи
 • Ефективна комуникация
 • Управление на конфликти
 • Емоционална интелигентност
 • Екипна кохезия и екипни умения
 • Умения за работа с хора
 • Засилване на лидерските качества и умения
 • Повишаване на груповата интелигентност и креативност на екипа
 • Устойчиво развитие и опазване на околната среда

ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

 • Лидерство
 • Самопознание и личностно развитие
 • Емоционална интелигентност
 • Ефективна комуникация и решаване на конфликти
 • Превенция на агресивното поведение
 • Доброволчество
 • Екипна работа
 • Толерантност и анти-дискриминация
 • Устойчиво развитие
 • Екология и опазване на околната среда
 • Превенция на болести предавани по полов път и сексуална култура
 • Превенция на трафик на хора
 • Работа с креативни методи за повишаване на социалния и културен капацитет на деца и младежи в неравностойно положение
 • Работа на терен с младежи в риск от социално изключване

ЗА ВСЯКА ГРУПА, която има нужда от:

 • Обучение по зададена тема или
 • Сплотяване на екипа
 • Фасилитиране на среща или процес

Нашите методи на работа →