Партньори

ATD Fourth World

От ноември 2015 г. към екипа се включват двама постоянни работници от международната активистка организация ATD Fourth World, с повече от 30 години опит в бедните квартали в Европа и Канада, осигурявайки регулярна подкрепа на екипа.
Повече за дейността на ATD Fourth World →

Детска архитектурна работилница

През 2017 г. екипът на „Открити пространства“ инициира съвместна дейност с Детска архитектурна работилница и в настоящия момент работи по подготовката и реализацията на съвместния си проект „Мобилно училище Столипиново“.
Повече за дейността на Детска архитектурна работилница →

Театър на пътеките

През лятото на 2018 и 2019 г. френската театрална трупа „Театър на Пътеките“ съвместно с екипа на „Открити пространства“ ще се установи в три български общини- Асеновград, Куклен, Родопи за да създаде проекта „Шепоти“/ “Родопски приказки”.
Повече за дейността на „Театър на Пътеките“ →