Методи на работа

Методите ни на работа са разнообразни и са изцяло съобразени с нуждите и особеностите на всяка отделна група, както и с мястото, и ресурсите. По тази причина всяка от програмите ни е уникална и специално създадена за конкретната група и участници.

Основният метод, който ни вдъхновява е ученето чрез преживяване.

Ние вярваме и лично сме изпитали силата на метода като инструмент за личностно развитие и екипна ефективност, за лична и социална промяна.

Методът съдържа в себе си лостовете за ефективно и бързо учене и е гъвкав в зависимост от индивидуалните нужди и ресурси.

Той е базиран не само на слушане, виждане и правене, а също и на лично и дълбоко преживяване в процеса на обучение и по този начин прави възможно новото знание да бъде интегрирано трайно и дълбоко в личното и групово познание.

Не на последно място, в ученето чрез преживяване емоциите са основно положителни, което прави обученията ни весели, разнообразни и незабравими.

Инструментите, които ползваме са:

  • Системен подход
  • Форум театър /Имидж театър
  • Ненасилствена комуникация
  • Art of hosting (Световно кафене, Proaction cafe, Collective mind-mapping, Appreciatice Inquiry, Прототипиране на идеи, др.)
  • Приключенско консултиране ( приключения на открито, лов на съкровища, др.)
  • Креативни методи за разгръщане на творческия личен и екипен потенциал (storytelling, личностно картографиране, action learing др.)