Общностна работа в кв. Столипиново

От 2015г екипът, съвместно с доброволци, антрополози, социални работници и артисти провежда различни инициативи в квартал „Столипиново“, насочени към стимулиране на креативния потенциал на младите хора, подпомагане на местни занаятчии, изследване  и споделяне историите на хората от общността. Тези дейности ни позволиха да изградим мрежа от познанства и приятелства в квартала.

Членове на организацията работят и като ментори и обучители на професионалисти (учители, артисти, социални работници и пр.), работещи с малцинствени общности. През 2016 г. екипът на сдружението извърши начален етап на антропологично проучване на квартал “Столипиново” с подкрепата на Общинска Фондация „Пловдив 2019“ .

През 2018 екипът съвместно с “Детска архитектурна работилница” ще започне нов образователен  проект „Мобилно училище Столипиново“.

Изследователска и менторска дейност
Столове/ Кубове в махалата
Създаване на песен и видеоклип
Мобилно училище Столипиново
Публикации