Екип

Ваня

Ваня

Ваня Бонева е обучител с дългогодишен опит в организирането и провеждането на обучения за деца и възрастни, както и в създаването на обучителни програми, съобразени с целите на конкретното обучение и с нуждите, и характеристиките на участниците. Психолог по образование. Магистър по ‘Детско-юношеска психология – диагностика и консултиране’, дипломна работа на тема: “Развитие на Аз-образа чрез метода ‘учене чрез преживвяване’. Работи с метода “учене чрез преживяване” от 2004г, както с деца и младежи, така и с възрастни, в следните сфери: детски и младежки приключенски лагери за личностно развитие; социална работа с деца и младежи от социални институции; тийм-билдинг на фирми и организации; фасилитатирне на групови срещи и събития; обучение на учители, директори и възпитатели от детски градини; обучение на доброволци; обучение на младежи в превенция на трафика на хора и др. Допълнителна квалификация – планински водач, с опит в придружаването на групи и индивидуални туристи от страната и Европа. Към момента завършва образованието си за фамилен консултант в рамките на системния подход.

Геника

Геника

Геника Байчева е бакалавър по философия (Софийски университет, 2004) и магистър Психо-социални практики (НБУ, 2010). През 2008 завършва специализация “Културен мениджмънт“ към програма на Фондация Робърт Бош в Германия. През 2017 г. участва в програмата за професионален обмен „Устойчиво гражданско участие в малцинствени общности“ в САЩ. Между 2012- 2015 Геника е част от артистичния екип на Фондация “Пловдив 2019” (Общинска фондация, реализираща проекта “Европейска столица на културата” през 2019г.). Геника е съавтор на успешната кандидатура на Пловдив за ЕСК 2019 и член на екипа, защитил кандидатурата пред международното жури. От 2015г. Геника, заедно с членове на екипа работи по антропологично изследване в квартал Столипиново и създаване на възможности за активизиране потенциала на местната общност със средствата на културното изразяване. От 2013 г. Геника работи като обучител и фасилитатор. Тя разработва и води тренинги за учители, работещи с деца от малцинствени групи, младежи от непривилегировани групи, родители на деца от малцинствени общности, доброволци.

Деси

Деси

Десислава работи върху теми като екологична и социална справедливост от близо 20 години, както на местно, така и на международно ниво. Тя има бакалавърска степен по специалност физика към СУ “Св. Климент Охридски”, след което завърша две магистърски степени по управление и политики за околна среда в Амстердамския университет и в Централно-европейския университет в Будапеща.

Интересите и опита на Десислава варират от водене на кампании за справедливо и прозрачно инвестиране на обществени средства, утвърждаване на концепцията за нулеви отпадъци, до търсене на алтернативи и работа с местни общности. След 9 години в чужбина и работа в неправителствения сектор в Брюксел, в момента Десислава изследва нови методи и хоризонти за постигане на промяна в България, съчетаващи артистични, социални и екологични практики.

Инди

Инди

Иван Караджов e роден и израснал в Пловдив. Завършил ПГЕЕ с профил електроника, работя от 2011 г. по специалността в сферата на компютрите , комуникационни технологии и софтуер. Артист, актьор във визуални изкуства, постоянно следи иновациите сред обществото и съдействам за реализирането на нови подходи за изява. Мултидисциплинарни занимания- езици, ски, дизайн и екология.

Мина

Мина

Мина Алексеева Спасова
Магистър по философия
Доктор по философия
Обучител на свободна практика
Интереси и компетенции в областта на психологията, методите на имидж и форум театър, учене чрез преживяване, холистичен подход към личността и образованието.
Мечтател за един по-добър, красив и справедлив свят.

Митко

Митко

Димитър Панчев е докторант по Социология в катедра „Социология и науки за човека“ към Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършва криминология и криминалистика в University of East London и специализира криминология в University of Kent. Димитър е активист и изследовател на свободна практика. Като част от колектива на „Открити пространства“ провежда етнографско изследване в кв. Столипиново, гр. Пловдив. Преди това е участвал в проекти, свързани с процесите на заклеймяване на наркозависимите и бездомните, както и аспектите на девиантно поведение в международни ваканционни курорти като Ибиса.

Никола

Никола

Никола Венков е защитил докторски дисертации по социология/градски изследвания в
Софийски университет (2017) и по математика/невронауки в Университета в Ногингам (2009). Научните му интереси са към неравенствата в градска среда и към разбирането на градското развитие като политическо действие, със своите ефекти върху местните общности.
Предпочита да работи чрез антропологични качествени методи, но има опит и с
количествени изследвания. Дълготрайните му теренни присъствия досега са били на
Женския пазар в София (5 години около подготовката на реконструкцията на
последния) и в кв. Столипиново в Пловдив (дотук 3 години). Никола не се задържа
в границите на академичната науки и изследванията му преливат в ангажирана антропология, публична антропология и активизъм. Координатор на арт-инициативата „Невидимият Женски пазар”.

Роси

Роси

Част от екипа от самото начало през септември 2015 г., интересува се от обществено ангажиращи теми и понякога публикува статии по въпроси, свързани с ромите и публичните политики. Има магистратура по право от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и в момента завършва магистратура по европейски въпроси в Института по политически науки в Париж.

Фелди

Фелди

Фелди е дългогодишен приятел и сътрудник на екипа от Открити Пространства. По настоящем е отговорен за визуалната идентичност и уеб присъствието на организацията.