• Integral Facilitation Training

  Kаним ви да се включите в едно вълнуващо обучение за интегрирано фасилитиране водено от испанския специалист и професионален фасилитатор Давид Бийота.

  Integral Facilitation Training
 • Какво предлагаме?

  “Открити пространства” разполага с екип от обучители, с богат опит в обученията на деца и възрастни от цялата страна.

  Какво предлагаме?
 • Нашата мисия

  Стимулиране на диалог между различни обществени групи и институции, постигане нa равноправие нa потиснати и маргинализирани групи от обществото, овластяване на младите хора чрез културно-образователни дейности

  Нашата мисия